در بانک برق به صورت عملی و کاربردی، از مقدماتی تا پیشرفته با الکترونیک و تعمیرات بردهای الکترونیک آشنا میشوید. دوره جامع الکترونیک کاربردی، کامل‌ترین دوره آموزش الکترونیک با بیش از 80 ساعت آموزش کاربردی و عملی است که کلیه مطالب مورد نیاز برای فعالیت تخصصی در حوزه الکترونیک و تعمیرات بردهای الکترونیک را شامل میشود.

جدیدترین دوره‌ ها

اینجا شروع آینده موفق شغلی شماست!

نظرات

هنرجویان فوق‌العاده دوره الکترونیک کاربردی